वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्ता संदर्भात आमदार राजेश पाटील यांची खासदार मंडलिक यांच्यासमवेत बैठक, वायर फ्लेमिंगचा निर्णय - चंदगड लाईव्ह न्युज

19 October 2020

वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्ता संदर्भात आमदार राजेश पाटील यांची खासदार मंडलिक यांच्यासमवेत बैठक, वायर फ्लेमिंगचा निर्णय

कोल्हापूर येथे आढावा बैठकित उपस्थित खासदार संजय मंडलिक , आमदार राजेश पाटील , आम . प्रकाश आंबिटकर , मुख्य वनसंरक्षक बेन आदी. 
 

तेऊरवाडी -सी .एल. वृत्तसेवा

     वन्य प्राण्यांचा अधिवास हा मानव वसाहतीकडे वाढत असून वन्यप्राण्यांच्या हल्यामध्ये जीवीत व पिक हानी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने त्यांच्या बदोबस्त व झालेल्या नुकसानीची भरपाई यासंदर्भात खासदार संजय मंडलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाच्या मुख्य कार्यालयात आज आमदार राजेश पाटील, आम. प्रकाश आंबीटकर यांची वनविभागाच्या  अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक झाली.

      चंदगड - आजरा_भुदरगड_तालुक्यात नागरी वसाहतीमध्ये हत्ती फिरत असले कारणाने यांच्यावर तातडीने उपाययोजना व्हाव्यात याकरीता आजरा तालुक्यातील हत्ती कर्नाटक पॅटर्न वापरून परत पाठवणे व कर्नाटकातून चंदगड मध्ये येणारे हत्ती यांचा वायर फ्लेमिंग उभे करून प्रतिबंध करणे.  मुंबई येथे मा.वनमंत्र्यांसोबत बैठक घेणे व नोव्हेंबरमधील पहिल्या आठवड्यात आढावा बैठक घेणे , हत्ती, गवे व इतर जनावरांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान बाजारभावाप्रमाणे देणे असे महत्वाचे निर्णय या बैठकीदरम्यान घेण्यात आले.  यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक - महाराष्ट्र राज्य व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक - कर्नाटक राज्य यांचेशी समन्वय करणयाची जबाबदारी मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन यांचेवर सोपविण्यात आली.  

या बैठकीदरम्यान खालीलप्रमाणे महत्वाचे निर्णय घेण्यातआले . 

1)  प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कर्नाटक व महाराष्ट्र यांचे समन्वयाने कर्नाटकातील पाळीव हत्ती आणून आजऱ्यातील हत्तीला कर्नाटकात पाठवणे. 

2)  कर्नाटकातून येणाऱ्या हत्ती व टस्करांचा प्रतिबंध करणेसाठी खिंडीतील मार्ग वाघोत्रे - गुडवळे चंदगड येथे  वायर फ्लेमिंग करणे. 

3)  तामिळनाडू राज्याने हत्तींच्यासंदर्भात राबवलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करुन अशाच पध्दतीच्या  योजना कोल्हापूर जिल्ह्यात राबवाव्यात 

4)  शेतीमालाचे होणारे नुकसान बाजारभावाप्रमाणे देण्यासाठी केंद्र व महाराष्ट्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे. 

5)  मुंबई येथे माननीय वनमंत्र्यांसोबत बैठक येत्या सात दिवसात व नोव्हेंबर 2020 च्या पहिल्या आठवड्यात आढावा बैठक घेणे.

 यावेळी राधानगरीचे आमदार प्रकाश आबिटकर, मुख्य वनसंरक्षक क्लेमेंट बेन, प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, तहसीलदार संपत खिलारी, विजय देवणे उपस्थित होते. 

No comments:

Post a Comment