जंगली प्राणी शिकार प्रकरणी चंदगडच्या चौघांच्यावर गुन्हा दाखल - चंदगड लाईव्ह न्युज

12 November 2022

जंगली प्राणी शिकार प्रकरणी चंदगडच्या चौघांच्यावर गुन्हा दाखल

 

संग्रहित फोटो

चंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा 

    चंदगड पैकी देसाईवाडी येथे रानडुक्करच्या मांसाची अवैधरीत्या विक्री करत असताना चंदगड वनविभागाच्या पथकाने छापा टाकून चौघा आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे.

     याबाबत अधिक माहिती अशी की देसाईवाडी येथील  मनोहर शंकर चंदगडकर यांच्या मालकी गट क्रमांक. ३४५ मध्ये रानडुक्कर या वन्यप्राण्याचे मांसाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने रानडुक्कराच्या मांसाचे तुकडे करत असलेची बातमी वन विभागाला समजताच वन विभागाच्या पथकाने  धाड टाकली असता मनोहर शंकर चंदगडकर (वय.वर्ष. ५१ रा. ब्राम्हणगल्ली चंदगड), नितीन उर्फ दत्तात्रय नामदेव लोहार (वय वर्ष. ४६ रा. रवळनाथगल्ली चंदगड), समीर मारुती चंदगडकर (वय वर्ष. ४२ रा. देसाईवाडी चंदगड,) तुकाराम गुंडु देसाई (वय वर्ष. ४९ रा. ब्राम्हणगल्ली चंदगड) हे रानडुक्कर या वन्यप्राण्याचे मांसाची विक्री करण्याच्या उद्देशाने रानडुक्कराच्या मांसाचे तुकडे करत असता जागेवर मिळुन आले. वरील चौघांना ही चौकशीकामी वनविभागाच्या पथकाने ताब्यात घेवुन त्याचे विरुध्द वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ अंतर्गत वनगुन्हा नोंद केला आहे. 

     सदर गुन्ह्यामध्ये आरोपीच्या ताब्यातुन रानडुक्कर या वन्यप्राण्याचे कच्चे व भाजलेले मांस ६५ किलो १०० कि.ग्रॅ. व गुन्ह्यात वापरलेले साहित्य व हत्यारे जप्त करणेत आली आहेत. सदरची कारवाई  के. एस. डेळेकर वनपाल चंदगड,ए.डी. वाजे वनपाल कानुर खुर्द,  बी. आर. निकम वनपाल मिरवेल, एस. एस. पोवार वनरक्षक चंदगड,के.जी. कातखडे वनरक्षक, के. आर. सानप वनरक्षक,ए.डी. सांगळे वनरक्षक, श्रीमती ए.एस. घोरपडे वनरक्षक श्रीमती एस. एम. सरवदे वनरक्षक श्रीमती के. एस. पताडे वनरक्षक व  बी.एस. कांबळे वनसेवक आदीनी कारवाई केली.

     सदर गुन्हयाचा तपास उप वनसंरक्षक, कोल्हापुर  जी. गुरुप्रसाद, सहाय्यक वनसंरक्षक (खा.कु.तो व वन्यजीव) नवनाथ कांबळे यांचे मार्गदशनाखाली चंदगड चे वनक्षेत्रपाल अधिक तपास करत आहेत,

       आजच्या युगामध्ये वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन व जैवविविधतेचे जतन करणेचे काम फक्त वनविभागाचे नसुन प्रत्येक भारतीय नागरिकांचे आद्य कर्तव्य आहे. त्यामुळे वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन व जैवविविधतेचे जतन करणेकामी वन्यप्राण्यांचे अवैद्य शिकार व अवैद्य वृक्षतोड अवैध अतिक्रमण होत असेल तर तात्काळ परिक्षेत्र वनअधिकारी यांचे कार्यालय चंदगड अथवा वनविभाग कोल्हापुर कडे माहिती देणेत यावी आपले नांव गोपनीय ठेवणेत येईल.

No comments:

Post a Comment