नुतन सरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्यांची पहिली सभा १२ रोजी घेण्याची सुचना - चंदगड लाईव्ह न्युज

03 January 2023

नुतन सरपंचासह ग्रामपंचायत सदस्यांची पहिली सभा १२ रोजी घेण्याची सुचनाचंदगड / सी. एल. वृत्तसेवा 

             कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ४७४ ग्रामपंचायतीच्या जनतेतून निवडण्यात आलेल्या सरपंचासह, सदस्य पदासाठी १८ डिसेंबर रोजी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम २८ च्या तरतुदीप्रमाणे नवनिर्वाचित सदस्यांची पहिली सभा बोलविणे आवश्यक आहे. त्यास अनुसरुन (चनवाड, ता. शाहुवाडी वगळून) ग्रामपंचायतींची पहिली सभा दि. १२ जानेवारी २०२३ रोजी घेण्याचे आदेश प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिले आहेत. 

       ज्या ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच पद रिक्त आहे. अथवा उपसरपंच निवडणुकीकरीता अपरिहार्य कारणास्तव सरपंच उपस्थित राहण्यास असमर्थ असतील. तर या कारणाची खातरजमा करुन महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ३३ मधील पोटकलम ६ (४) मधील तरतुदीस अनुसरुन पीठासीन अधिकारी यांची नियुक्ती संबंधित तहसिलदारांनी करावी. ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेत केवळ उपसरपंच पदाच्या निवडणुकीचे कामकाज करण्यात येईल. उपसरपंच पदाच्या निवडीबाबतची कार्यवाही महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांच्याकडील महाराष्ट्र शासन राजपत्र व ग्रामविकास, जलसंधारण व वन विभाग यांच्याकडील राजपत्र अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्ण करावयाची आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ३३ सरपंच व उपसरपंच यांच्या निवडणुकीची कार्यपध्दती विषद करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांची यादी संबंधित तहसिलदारांकडून प्राप्त करून ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेची नोटीस काढून मुदतीत लागू करायची आहे, असेही प्रभारी जिल्हाधिकारी शिंदे यांनी कळविले आहे.

No comments:

Post a Comment