चंदगड येथे शुक्रवारी सुशिक्षित बेरोजगार व नवउद्योजकांसाठी कर्ज माहिती व मार्गदर्शन मेळावा - चंदगड लाईव्ह न्युज

18 January 2024

चंदगड येथे शुक्रवारी सुशिक्षित बेरोजगार व नवउद्योजकांसाठी कर्ज माहिती व मार्गदर्शन मेळावा

 


चंदगड / प्रतिनिधी
          केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या उद्योग व व्यवसायांना कर्ज उपलब्ध करुन शासकीय योजनांची देणाऱ्या माहिती व लाभ कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना व्यापक स्वरुपात व्हावा, या उद्देशाने तालुकास्तरीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार व नवउद्योजकांसाठी कर्ज माहिती व मार्गदर्शन मेळावा चंदगड येथे शुक्रवार दि. १९ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, चंदगड येथे होणार आहे. तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी शासनाच्या सर्व योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी केले आहे. 
     या मेळाव्याला कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध विभागाचे अधिकारी कर्मचारी माहिती पत्रक, सर्व योजनेचे कर्ज मागणी अर्ज, ऑनलाईन योजनेसाठी संबंधित तपशील व संपूर्ण माहिती घेऊन योजनांचा लाभ, घेतलेले यशस्वी उद्योजकासह उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हा अग्रणी बँक जिल्हा उद्योग केंद्र, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान विभाग, जिल्हा रेशीम कार्यालय, मत्स्य व्यवसाय विभाग, दुग्धविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सारथी संस्था, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ , संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त आणि विकास महामंडळ, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शनकेंद्र, कोल्हापूर, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र (एम सी.ई.डी.) कोल्हापूर व आरसेटी कोल्हापूर इत्यादी विभाग असणार आहेत. 
        चंदगड तालुक्यातील अर्जदारांनी आपले जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जन्म तारखेचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, रहिवासी प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, बँक पासबुक इत्यादी कागदपत्रांची मूळ प्रत व एक झेरॉक्स प्रत सोबत घेऊन स्वतः उपस्थित रहावे. संबंधित विभागाचे अधिकारी त्यांच्या विभागांच्या योजनाबद्दल माहिती सविस्तरपणे देतील. शासनाच्या अनेक कर्ज पुरवठा योजनांची माहिती एकाच छताखाली त्याच वेळी मिळणार आहे.

No comments:

Post a Comment