चंदगड तालुक्यात गौरी-गणपतीचे विसर्जन - चंदगड लाईव्ह न्युज

28 August 2020

चंदगड तालुक्यात गौरी-गणपतीचे विसर्जन


चंदगड/प्रतिनिधी:-- कोरोनाच्या छायेखाली असलेल्या गणेश उत्सवाची सांगता आज घरगुती गौरी-गणपती चे विसर्जन करून झाली. चंदगड तालुक्यात गणेश भक्तानी ताम्रपर्णी व घटप्रभा नदीत गणेश मुर्तीचे विसर्जन केले.काही मंडळानी निर्माल्या नदीत न टाकता एकत्र जमा केले.
         कानूर,गवसे,म्हांळूगे,हिंडगाव,इब्राहिमपूर,सावर्डे, अडकूर येथील नागरिकांनी घटप्रभा नदीत तर झांबरे ,उमगाव, चंदगड, नागनवाडी, दाटे, माणगाव, डुक्करवाडी
,म्हाळेवाडी,निट्टूर,कोवाड,दुंडगे,कूदनूर,चिंचणे,कामेवाडी,राजगोळी येथील नागरिकांनी ताम्रपर्णी नदीत गणेश विसर्जन केले यावर्षी चा गणेश उत्सव कोरोना व महापूराच्या भितीच्या छायेखाली नागरिकांनी साजरा केला.

No comments:

Post a Comment