चंदगड तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ४० ग्रामपंचायतींची यादी - चंदगड लाईव्ह न्युज

02 November 2020

चंदगड तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ४० ग्रामपंचायतींची यादी

चंदगड / प्रतिनिधी
              चंदगड तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण जाहीर करण्यात आले आले असून त्याबाबत ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयास जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सूचित करण्यात आले आहे. सन २०२० या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी सरपंच आरक्षण कोरोनामुळे अद्याप काढण्यात आलेले नाही. 

माहे जून 2020 ते डिसेंबर 2020 रोजी मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची यादी

ग्रामपंचायतीचे नाव                            सदस्य संख्या                 मागील २०१५ चे सरपंच आरक्षण

१) बुक्कीहाळ                                       ७                                           ना. मा. प्रवर्ग स्त्री

२) देवरवाडी                                         ९                                           सर्वसाधारण 

३) ढोलगरवाडी                                     ७                                          सर्वसाधारण स्त्री

4)  धुमडेवाडी                                       ७                                          सर्वसाधारण स्त्री  

5) जांबरे                                               ७                                          सर्वसाधारण स्त्री                                    

6) कौलगे                                              ७                                          सर्वसाधारण स्त्री   

7) किटवाड                                           ७                                          सर्वसाधारण 

8) माडवळे                                            ९                                          सर्वसाधारण   

9) म्हाळेवाडी                                        ७                                          सर्वसाधारण स्त्री

10) पाटणे                                             ७                                          ना. मा. प्रवर्ग

11) सुंडी                                               ७                                          सर्वसाधारण स्त्री

12) तावरेवाडी                                       ७                                          सर्वसाधारण  

13) कालकुंद्री                                        ११                                        अनुसूचित जाती

14) कोवाड                                            ११                                        सर्वसाधारण स्त्री

15) राजगोळी बुद्रुक                                ९                                         सर्वसाधारण

16) मांडेदुर्ग                                            ९                                         सर्वसाधारण

17) आसगाव                                          ९                                         सर्वसाधारण

18) बसर्गे                                               ९                                         सर्वसाधारण स्त्री

19) बागिलगे                                           ७                                        ना. मा. प्रवर्ग स्त्री   

20) बोंजुर्डी                                            ७                                        सर्वसाधारण स्त्री

21) दाटे                                                ११                                        सर्वसाधारण स्त्री       

22) दिंडलकोप                                       ९                                        अनुसूचित जाती स्त्री 

23) घुल्लेवाडी                                        ७                                        सर्वसाधारण स्त्री    

24) हाजगोळी                                        ९                                        सर्वसाधारण स्त्री        

25) हलकर्णी                                          ११                                      अनुसूचित जाती 

26) होसुर                                              ७                                       ना. मा. प्रवर्ग

27) इब्राहिमपूर                                      ७                                       सर्वसाधारण स्त्री

28) कळसगादे                                                                             सर्वसाधारण स्त्री      

29) कानडी                                                                                  ना. मा. प्रवर्ग स्त्री

30) करेकुंडी                                          ७                                      ना. मा. प्रवर्ग स्त्री

31) केरवडे-वाळकुळी                                                                  सर्वसाधारण स्त्री      

32) किणी                                              ९                                       ना. मा. प्रवर्ग

33) मलतवाडी                                       ९                                       सर्वसाधारण स्त्री

34) मुगळी                                             ९                                       ना. मा. प्रवर्ग स्त्री   

35) नागवे-इनाम कोळींद्रे                        ९                                       ना. मा. प्रवर्ग 

36) नांदवडे                                           ९                                       सर्वसाधारण स्त्री

37) पुंद्रा                                                ९                                       सर्वसाधारण

38) सुरुते                                              ९                                       अनुसूचित जाती स्त्री

39) शिनोळी खुर्द                                   ९                                       सर्वसाधारण स्त्री

40) तुडिये                                             ११                                      अनुसूचित जाती
No comments:

Post a Comment