कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच, नेसरी चंदगड राज्य मार्ग वाहतूक बंद, जिल्हातील78 बंधारे पाण्याखाली, राधानगरी धरणातून 1425 क्युसेक विसर्ग - चंदगड लाईव्ह न्युज

22 July 2021

कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच, नेसरी चंदगड राज्य मार्ग वाहतूक बंद, जिल्हातील78 बंधारे पाण्याखाली, राधानगरी धरणातून 1425 क्युसेक विसर्ग


 

चंदगड गडहिंग्लज मार्गावर नेसरी जवळील तळेवाडी ओढ्याला पाणी आल्याने चंदगड नेसरी वाहतूक बंद आहे.
 

कोल्हापूर / प्रतिनिधी

       जिल्ह्यातील राधानगरी धरणात 156.11 दलघमी पाणीसाठा आहे. आज सकाळी 7 वाजल्याच्या अहवालानुसार राधानगरी धरणातून 1425 क्युसेक पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे. 

  पंचगंगा नदीवरील- शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ. भोगावती नदीवरील- राशिवडे, हळदी, खडक कोगे, सरकारी कोगे, तारळे व शिरगाव. तुळशी नदीवरील- बीड, आरे, बाचणी, घुंगुरवाडी व कांचनवाडी. कासारी नदीवरील- यवलूज, ठाणे-आळवे, पुनाळ-तिरपन, बाजारभोगाव, पेंडाखळे, कांटे, करंजफेन व वालोली. कुंभी नदीवरील- शेनवडे, कळे, वेतवडे, आसळज, मांडूकली व सांगशी. धामणी नदीवरील- पनोरे, गवसी, म्हासुर्ली, सुळे व आंबर्डे, वारणा नदीवरील- चिंचोली, माणगाव, कोडेली, शिगांव, मांगलेसावर्डे, तांदुळवाडी व चावरे. कडवी नदीवरील- वाळूर, भोसलेवाडी, येलूर, कोपार्डे, शिरगाव, सवतेसावर्डे व सरुडपाटणे. दुधगंगा नदीवरील- सिद्धनेर्ली, सुळकुड बाचणी व दत्तवाड. वेदगंगा नदीवरील- निळपण, वाघापूर, गारगोटी, म्हसवे, कुरणी, बस्तवडे, सुरुपली, चिखली, करडवाडी, शेणगाव व शेळोली. हिरण्यकेशी नदीवरील- साळगाव, ऐणापूर, निली, गिजवणे, खाणदळ व चांदेवाडी. घटप्रभा नदीवरील- कानडी सावर्डे, पिळणी, बिजूर भोगाली, हिंडगाव , गणूचीवाडी व तारेवाडी असे एकूण 77 बंधारे पाण्याखाली आहेत.

आपल्या जिल्ह्यातील धरणांमध्ये पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे. तुळशी 62.80 दलघमी, वारणा 796.12 दलघमी, दूधगंगा 402.05 दलघमी, कासारी 59.44 दलघमी, कडवी 51.66 दलघमी, कुंभी 61.91 दलघमी, पाटगाव 78.21 दलघमी, चिकोत्रा 27.60 दलघमी, चित्री 41.47 दलघमी, जंगमहट्टी 18.04 दलघमी, घटप्रभा 44.17 दलघमी, जांबरे 23.23 दलघमी, आंबेआहोळ 21.84, कोदे (ल.पा) पुर्ण क्षमतेने भरला आहे.

   तसेच बंधाऱ्यांची पाणी पातळी पुढीलप्रमाणे आहे. राजाराम 35.7 फूट, सुर्वे 33.8 फूट, रुई 62.9 फूट, इचलकरंजी 58 फूट, तेरवाड 50.5 फूट, शिरोळ 40 फूट, नृसिंहवाडी 40.7 फूट, राजापूर 25.9 फूट तर नजीकच्या सांगली 16.3 फूट व अंकली 16.9 फूट अशी आहे.
No comments:

Post a Comment